سرشماری همراه انقلاب شناسایی پلیس آگاهی

سرشماری: همراه انقلاب شناسایی پلیس آگاهی دستگیری مجرم اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی موافقت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با استعفای «سمیع الله مکارم حسینی»

به گزارش مهر، شب گذشته محمدعلی افشانی با استعفای سمیع الله مکارم حسینی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موافقت کرد.

موافقت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با استعفای «سمیع الله مکارم حسینی»

موافقت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با استعفای «سمیع الله مکارم حسینی»

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با استعفای سمیع الله مکارم حسینی موافقت کرد.

به گزارش مهر، شب گذشته محمدعلی افشانی با استعفای سمیع الله مکارم حسینی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موافقت کرد.

موافقت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با استعفای «سمیع الله مکارم حسینی»

مکارم ۱۱ تیرماه استعفای خود را به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تقدیم کرده بود. به نظر می رسد مکارم جهت آنکه دست شهردار جهت گزینش معاونی با روحیات وی هماهنگ باشد این استعفا را داده است.

مکارم و افشانی دو گزینه نهایی جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بودند که افشانی با ۲۰ رای به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزیده شد.

به گزارش مهر، شب گذشته محمدعلی افشانی با استعفای سمیع الله مکارم حسینی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موافقت کرد.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs