سرشماری همراه انقلاب شناسایی پلیس آگاهی

سرشماری: همراه انقلاب شناسایی پلیس آگاهی دستگیری مجرم اخبار حوادث

سبقت توتال از شل در دریای شمال

غول نفتی فرانسوی توتال از رویال داچ شل پیشی گرفت و با خرید دارایی‌های نروژی و انگلیسی مرسک، دومین تولیدکننده بزرگ در دریای شمالی می‌شود. سبقت تو..

ادامه مطلب

حرکت چراغ خاموش مسکن

گزارش از میانگین وقت انتظار فروشنده‌ها جهت انجام معامله در مناطق پرتقاضا  اثر 8 مولفه بر مدت وقت رسوب فایل‌های ملکی  حرکت چ..

ادامه مطلب